Book Now Booking on-line / Manage Booking
Book Now | Choose your Language | Subscribe to the Newsletter | | +39 031 950216
Grand Hotel Villa Serbelloni

Město Como

Como patří mezi nejzajímavější severoitalská města. Vzniko a dál se rozvíjelo v prostředí obklopeném pahorky, a ještě dnes si uchovává velkou část románské urbanistické struktury, jejíž součástí jsou městské hradby, které byly v průběhu staletí zpevněny a rozšířeny.

Město může svým návštěvníkům nabídnout jedinečné umělecké památky, okouzlující jezerní panorama a zajímavé městské centrum. Město v historii patřilo mezi bohatá a mocná města, a její ekonomická prosperita byla vždy vázána na výrobu a zpracování hedvábí. I v dnešní době patří místní továrny na výrobu a zpracování hedvábí mezi špičku v oboru na úrovni světové módy.

Katedrála města Como patří mezi nejsugestivnější lombardské stavby goticko-renesančního období. Stavba katedrály začala v roce 1396, pokračovala až do 17. století, a nakonec byla ukončena rokokovou kopulí Francesca Juvary. Fasáda je rozdělena do tří částí, a je zdobena gotickou růžicí a sochami z 15. a 16. století. Za zmínku dále stojí výklenky po stranách hlavního portálu se sochami znázorňujícími Plinia staršího a Plinia mladšího - římské spisovatele, kteří se ve městě Como narodili. Vedle katedrály se nachází románsko-gotická stavba Broletto (1215), původní sídlo městské rady. Je zdobeno bílými, šedými a červenými mramorovými pruhy, a řadou trojobloukových oken. Po straně stojí městská věž z roku 1215.

Bazilika Sant'Abbondio je z 11. století a spolu s kostelem San Fedele patří mezi nejvýznamnější románské památky. Je totiž vyjádřením snahy učenců z Coma "Magistri Comacini" přizpůsobit architektu klunskou, normansou a rýnskou italské tradici. Bazilika návštěvníka přivítá jednoduchým průčelím, které je zdobeno obloučky, a je rozděleno do pěti polí.

Uvnitř baziliky se nachází presbyterium, které přechází v půlkruhový oltářní výklenek. Apsidu charakterizují okna a fresky z poloviny 14.století, na nichž je znázorněn život Krista. Po stranách hlavní lodi se zvedají do výšky dvě stejné kostelní věže. Bazilika Sant´Abbondio je prototypem románského umění, jak italského tak světového. Obsahuje totiž základní prvky tohto uměleckého stylu, kterým architekti z Coma ovlivňovali evropské umění té doby.

Bazilika San Fedele byla ve městě Como postavena v 11. až 12. století a je vyjádřením technické a umělecké dovednosti mistrů architektů z Coma ("Magistri Comacini"), která je proslavila v rámci románského umění i za hranicemi Itálie. Bazilika San Fedele má unikátní strukturu, která rozvíjí schéma hrobek a baptisterií: půdorys baziliky v sobě spojuje planimetrické schéma bazilik a schéma s centrálním systémem.

Tři lodě baziliky totiž ústí do tělesa elipsovitého půdorysu, kolem něhož se rozvíjí dvojitá dlouhá chodba s galeriemi. Uvnitř jsou freskové malby, sochy, lvi nesoucí sloupy, oblouky a sloupy. Průčelí baziliky je zdobeno gotickou růžicí z roku 1509. Vedle baziliky se nachází románská kostelní věž se sdruženými a trojobloukovými okny.

Questo sito fa uso di cookie.
Continuando la navigazione su questo sito web (quindi cliccando sul pulsante "PROSEGUI NELLA NAVIGAZIONE" o cliccando all'esterno di questa area) si autorizza l'impiego di cookie.
Per informazioni dettagliate sull'impiego dei cookie in questo sito web invitiamo a cliccare su "Maggiori informazioni".Qui è anche possibile revocare l'autorizzazione all'impiego di (alcuni) cookie presenti.

PROSEGUI NELLA NAVIGAZIONE

Grand Hotel Villa Serbelloni

Luxury Hotel in Bellagio (CO)


Book Now +39 031 950216