Συνέδρια και Συσκέψεις

Στο εσωτερικό του Ξενοδοχείου Βίλα Σερμπελόνι υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αίθουσες για συνέδρια μέχρι και για 400 άτομα, με οπτικοακουστικό εξοπλισμό, γραμματεία και αίθουσα τύπου. Οι αίθουσες αυτές μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για εκθέσεις γλυπτικής, ζωγραφικής, καθώς και για επιδείξεις μόδας με πασαρέλα.

 
Lenght(m)
Width(m)
Height(m)
Επιφάνεια (ενιαία αίθουσα)
Συνεχόμενο γραφείο
 
Banquet
Meeting
26,50
10,00
8,00
265,00
NAI
240
300
21,80
5,50
6,00
119,00
--
75
130
12,80
8,90
5,00
114,00
--
80
--
10,00
5,50
3,10
55,00
--
--
50
6,60
5,35
3,00
35,00
--
--
20
17,00
9,20
3,20
156,00
--
80
--

 

* Η Αίθουσα Μπρέβα μπορεί να διαιρεθεί σε 3 αυτόνομες αίθουσες.


Information and groups requests

For information about Groups, Conventions and Meetings complete the form below or send an email to sales@villaserbelloni.com

I Accept the privacy condition
yes no
Write in the text box the numbers you see on the image:

Questo sito fa uso di cookie.
Continuando la navigazione su questo sito web (quindi cliccando sul pulsante "PROSEGUI NELLA NAVIGAZIONE" o cliccando all'esterno di questa area) si autorizza l'impiego di cookie.
Per informazioni dettagliate sull'impiego dei cookie in questo sito web invitiamo a cliccare su "Maggiori informazioni".Qui è anche possibile revocare l'autorizzazione all'impiego di (alcuni) cookie presenti.

PROSEGUI NELLA NAVIGAZIONE