Book Now Booking on-line / Manage Booking
Book Now | Choose your Language | Subscribe to the Newsletter | | +39 031 950216
Grand Hotel Villa Serbelloni

Mesto Como

Como je istotne jedným z najzaujímavejších urbanistických centier talianskeho severu. Leží v doline medzi vrchmi, ktoré ho obkolesujú. Podnes si jeho historické jadro uchovalo značnú časť architektúry z čias starovekého Ríma, obohnanú múrmi, ktoré boli behom stáročí opevnené a zosilnené.

Samotné mesto ponúka umelecké diela jedinečné z hľadiska dejín umenia ale tiež prekrásny pohľad na jazero priamo z centra, ktoré si zachovalo svoj typický ráz. Como bolo vždy mocným a bohatým mestom, a to najmä vďaka výrobe a spracovaniu hodvábu. Tunajší hodvábnický priemysel dodnes predstavuje celosvetovú špičku v tomto odvetví.

Comský dóm je jednou z najsugestívnejších stavieb lombardskej architektúry na prelome gotiky a renesancie. Stavba sa začala v roku 1396 a pokračovala do roku 1600. Nádhernú kupolu, dielo Francesca Juvaru, dostal dóm v 18. storočí. Trojčlenná fasáda s jednodielnymi oknami a nádhernou rozetou je zdobená sochami z 15. a 16. storočia. Pozoruhodné sú sugestívne výklenky - po bokoch hlavného portálu - so sochami Plinia Star- šieho a Plinia Mladšieho, slávnych antických spisovateľov, ktorí sa narodili práve v Como. S dómom susedí Broletto (1215), stará radnica v románsko-gotickom štýle. Budovu zdobia bielo-sivo-červené mramorové pásy a je obohatená sériou veľkých trifór. Z boku stojí mestská veža, ktorej vznik siaha do roku 1215.

Bazilika sv. Abbondia, postavená v 11. storočí, patrí spolu s chrámom San Fedele k najvýznamnejším pamiatkam románskej architektúry. Je to veľkolepé dielo, ktoré comskí majstri dokázali vytvoriť prispôsobením clunskej, normanskej a renskej architektúry talianskej tradícii. Pri príchode sa návštevníkovi ukáže triezva fasáda korunovaná oblúkmi, rozdelená lesénami na päť častí.

Interiér tvorí mohutné presbytérium, ktoré ústi do polkruhovej absidy, nádherne vyzdobenej freskami z polovice 14. storočia, zobrazujúcimi život Krista. Po bokoch hlavnej chrámovej lode sa týčia dve veže-dvojičky. Bazilika sv. Abbondia je archetypom románskeho, talianskeho i cudzozemského staviteľského umenia. Vskutku reprezentuje základné moduly tohto štýlu, ktoré neskôr comskí architekti rozšírili do celej vtedy známej Európy.

Bazilika San Fedele (11.-12. storočie) v Como je jedinečnou ukážkou technic- kého i umeleckého majstrovstva, ktorým sa comskí majstri ("Magistri Comacini") preslávili aj mimo Talianska. Bazilika má ojedinelú konštrukciu, ktorá sa vyvinula z typických stavieb mauzóleí a baptistérií: dielo je úspešným spojením bazilikálneho pôdorysu s centrálne This basilica has an incomparable structure: it develops from a typical mausoleum and baptistery plant to a combination of both a basilical planimeter and a central scheme.

Tri chrámové lode sa spájajú do eliptického pôdorysu, okolo ktorého sa vinie dvojitá galéria pre ženy. Interiér je zdobený freskami, sochami, piliermi podopieranými levmi, oblúkmi a stĺpmi. Fasáda baziliky sa pýši rozetou z roku 1509. K fasáde prilína románska zvonica s dvojčlennými a trojčlennými oknami.

Questo sito fa uso di cookie.
Continuando la navigazione su questo sito web (quindi cliccando sul pulsante "PROSEGUI NELLA NAVIGAZIONE" o cliccando all'esterno di questa area) si autorizza l'impiego di cookie.
Per informazioni dettagliate sull'impiego dei cookie in questo sito web invitiamo a cliccare su "Maggiori informazioni".Qui è anche possibile revocare l'autorizzazione all'impiego di (alcuni) cookie presenti.

PROSEGUI NELLA NAVIGAZIONE

Grand Hotel Villa Serbelloni

Luxury Hotel in Bellagio (CO)


Book Now +39 031 950216