Book Now Booking on-line / Manage Booking
Book Now | Choose your Language | Subscribe to the Newsletter | | +39 031 950216
Grand Hotel Villa Serbelloni

Konferencie & Stretnutia

Hotel Villa Serbelloni ponúka možnosť zariadenia kongresových sál s kapacitou až do 400 osôb, s audiovizuálnym vybavením, sekretariátom a tlačovým strediskom. Tieto priestory možno tiež využiť ako výstavné siene alebo sály pre módne prehliadky s mólom.

Toto je schéma "divadelného" usporiadania Kráľovského salónu Grand Hotela Villa Serbelloni, ktorá je znázornená na predchádzajúcej strane. Pri tomto usporiadaní je kapacita sály až 400 osôb. Túto sálu možno usporiadať aj iným spôsobom.

Questo sito fa uso di cookie.
Continuando la navigazione su questo sito web (quindi cliccando sul pulsante "PROSEGUI NELLA NAVIGAZIONE" o cliccando all'esterno di questa area) si autorizza l'impiego di cookie.
Per informazioni dettagliate sull'impiego dei cookie in questo sito web invitiamo a cliccare su "Maggiori informazioni".Qui è anche possibile revocare l'autorizzazione all'impiego di (alcuni) cookie presenti.

PROSEGUI NELLA NAVIGAZIONE

Grand Hotel Villa Serbelloni

Luxury Hotel in Bellagio (CO)


Book Now +39 031 950216