Book Now Booking on-line / Manage Booking
Book Now | Choose your Language | Subscribe to the Newsletter | | +39 031 950216
Grand Hotel Villa Serbelloni

Okolie

Grand Hotel Villa Serbelloni sa nachádza v jednej z najkrajších oblastí Talianska, a možno i na svete. Stáročia plné dejínných udalostí, kultúrneho a ekonomického bohatstva priniesli jedinečné umelecké poklady, o ktorých si možno urobiť predstavu v tejto časti prehliadky. Na nasledujúcej strane ponúkame zoznam niektorých miest, ktoré sú v oblasti jazera Como najzaujímavejšie pre milovníkov umenia.

Questo sito fa uso di cookie.
Continuando la navigazione su questo sito web (quindi cliccando sul pulsante "PROSEGUI NELLA NAVIGAZIONE" o cliccando all'esterno di questa area) si autorizza l'impiego di cookie.
Per informazioni dettagliate sull'impiego dei cookie in questo sito web invitiamo a cliccare su "Maggiori informazioni".Qui è anche possibile revocare l'autorizzazione all'impiego di (alcuni) cookie presenti.

PROSEGUI NELLA NAVIGAZIONE

Grand Hotel Villa Serbelloni

Luxury Hotel in Bellagio (CO)


Book Now +39 031 950216