Grand Hotel Villa Serbelloni Bellagio

Grand Hotel Villa Serbelloni je jedan od najstarijih i najelegantnijih hotela u oblasti jezera Komo i jedini hotel sa 5 zvezdica u Belau. Od aprila do novembra saloni i velika bata kraj jezera omogu?avaju gostima da provedu prijatan odmor daleko od vreve i gu?e, u blizini prirode, uu?kani u jedan od najlep?ih krajolika na svetu.

Ljubitelji mira i ti?ine mogu naizmeni?no u?ivati u pi?u pored bazena ili kozmeti?kim tretmanima i programima u Villa Serbelloni SPA, hotelskom hramu lepote. Mogu i motornim ?amcem sa privatnog pristani?ta oti?i na izlet u istorijske ba?te du? jezera, koje u prole?e privla?e turiste iz celog sveta, pogotovo u vreme cvetanja predivnih azaleja.

Ljubitelji sporta mogu koristiti hotelsku teretanu i teniske terene, i?i u prijatne ?etnje ili terenskim biciklom obi?i gorje Bela?a, a zatim se osve?iti u bazenu sa pogledom na jezero.

INFORMAZIONE: Questo sito fa uso di alcuni cookies per migliorare la Tua esperienza di navigazione. NASCONDI IL MESSAGGIO