Book Now Booking on-line / Manage Booking
Book Now | Choose your Language | Subscribe to the Newsletter | | +39 031 950216
Grand Hotel Villa Serbelloni

Grand Hotel Villa Serbelloni Bellagio

Grand Hotel Villa Serbelloni je jedan od najstarijih i najelegantnijih hotela u oblasti jezera Komo i jedini hotel sa 5 zvezdica u Belau. Od aprila do novembra saloni i velika bata kraj jezera omogu?avaju gostima da provedu prijatan odmor daleko od vreve i gu?e, u blizini prirode, uu?kani u jedan od najlep?ih krajolika na svetu.

Ljubitelji mira i ti?ine mogu naizmeni?no u?ivati u pi?u pored bazena ili kozmeti?kim tretmanima i programima u Villa Serbelloni SPA, hotelskom hramu lepote. Mogu i motornim ?amcem sa privatnog pristani?ta oti?i na izlet u istorijske ba?te du? jezera, koje u prole?e privla?e turiste iz celog sveta, pogotovo u vreme cvetanja predivnih azaleja.

Ljubitelji sporta mogu koristiti hotelsku teretanu i teniske terene, i?i u prijatne ?etnje ili terenskim biciklom obi?i gorje Bela?a, a zatim se osve?iti u bazenu sa pogledom na jezero.

Reviews

Close Reviews

Questo sito fa uso di cookie.
Continuando la navigazione su questo sito web (quindi cliccando sul pulsante "PROSEGUI NELLA NAVIGAZIONE" o cliccando all'esterno di questa area) si autorizza l'impiego di cookie.
Per informazioni dettagliate sull'impiego dei cookie in questo sito web invitiamo a cliccare su "Maggiori informazioni".Qui è anche possibile revocare l'autorizzazione all'impiego di (alcuni) cookie presenti.

PROSEGUI NELLA NAVIGAZIONE

Grand Hotel Villa Serbelloni

Luxury Hotel in Bellagio (CO)


Book Now +39 031 950216