Book Now Booking on-line / Manage Booking
Book Now | Choose your Language | Subscribe to the Newsletter | | +39 031 950216
Grand Hotel Villa Serbelloni

Staden Como

Como är en av de mest sevärda städerna i norra Italien. Den ligger inbäddad bland de omgivande bergskullarna. Stadskärnan har bevarat en stor del av den ursprungliga romerska strukturen och den omges av stadsmurar som under seklernas gång har byggts om och förstärkts.

Staden visar upp helt unika och vackra konstskatter som är av stor vikt konsthistoriskt sett, men den erbjuder även ett vackert centrum med en underbar utsikt över sjön från Piazza Cavour. Förutom att vara en järnvägsknut och ett turistcentrum, så är Como mest känd för sin väl etablerade sidenindustri. Ännu idag är sidenfabrikerna i Como bland de ledande i världen inom sidensektorn.

Domkyrkan i Como är en av de mest anmärkningsvärda byggnadsverken från perioden mellan gotik och renässans i Lombardiet. Den började byggas 1396 och slutfördes under 1600-talet. Slutligen kompletterades den med en underbar kupol på 1700-talet som var ett verk av Francesco Juvara. Fasaden är uppdelad i tre delar med hjälp av pelare, den är utsmyckad med ett imponerande rosettfönster, och vidare livas den upp av skulpturer från 1500- och 1600-talen. Speciellt intressanta är statyerna av Plinius den äldre och Plinius den yngre som fick den sällsynta äran att bli placerade på varsin sida om domkyrkoporten. Vid sidan om domkyrkan ligger Broletto-byggnaden (1215), ett gammalt kommunalhus i romersk-gotisk stil. Byggnaden är dekorerad med vita, gråa och röda marmorlister och med en rad stora lodrätt tredelade fönster. Vid dess sida ligger klocktornet som härrör från 1215.

Basilikan San Abbondio (byggd under 1100-talet) är tillsammans med kyrkan San Fedele något av de mest framstående monument som byggts i romersk stil. Den är ett mästerverk där arkitekterna från Como lyckats sammanföra de cluniacensiska, normandiska och renanska stilarna med den italienska byggnadstraditionen. Den modesta fasaden är uppdelad i 5 olika fält med hjälp av pilaster.

Basilikans interiör börjar med ett presbyterium som löper ut i en nästan cirkelformad absid, vilken är utsmyckad med underbara fresker från 1300-talet som gestaltar Jesu liv. På ömse sidor om huvudskeppet reser sig de två tvillingklocktornen. Basilikan San Abbondio betraktas som en arketyp för den romanska konststilen, vars grunddrag faktiskt senare exporterades till resten av Italien och Europa av arkitekterna från Como.

Basilikan San Fedele byggdes i romersk stil under 1100- och 1200-talen av Como-mästarna ("Magistri Comacini"), som blev berömda över hela världen för sin helt unika tekniska och artistiska skicklighet. Basilikan har en enastående struktur: från att ha börjat som ett verk med antik mausoleum- och dopkapellstruktur, utvecklar den sig till en kombination av en planimetrisk såväl som central basilikastruktur.

Huvudskeppet och de två sidoskeppen löper fram till en elliptisk kropp som omges av ett dubbelgalleri med kvinnofigurer. Interiören är, precis som exteriören, utsmyckad med fresker, statyer, arbeten i högrelief, arker och kolonner. Uppe på toppen av fasaden sitter ett rosettfönster som slutfördes 1509 och vid sidan om ligger det romerska klocktornet som är smyckat med lodrätt tvådelade och tredelade fönster.

Questo sito fa uso di cookie.
Continuando la navigazione su questo sito web (quindi cliccando sul pulsante "PROSEGUI NELLA NAVIGAZIONE" o cliccando all'esterno di questa area) si autorizza l'impiego di cookie.
Per informazioni dettagliate sull'impiego dei cookie in questo sito web invitiamo a cliccare su "Maggiori informazioni".Qui è anche possibile revocare l'autorizzazione all'impiego di (alcuni) cookie presenti.

PROSEGUI NELLA NAVIGAZIONE

Grand Hotel Villa Serbelloni

Luxury Hotel in Bellagio (CO)


Book Now +39 031 950216