Book Now Booking on-line / Manage Booking
Book Now | Choose your Language | Subscribe to the Newsletter | | +39 031 950216
Grand Hotel Villa Serbelloni

Mesto Como

Como je brez dvoma eno najbolj zanimljivih mest v Zgornji Italiji. Razsirilo se je skozi stoletja pod hribi ki ga obkrozajo. Se dandanes je vidna starorimska urbanisticna struktura, obkrozena z obzidjem, katero se je v preteklih casih povecalo in dobilo nove utrdbe.

Mesto nudi edinstvene umetniske lepote, zelo priznane v zgodovini umetnistva, ampak tudi krasni razgled po jezeru in eno mestno sredisce se vedno primerno za sodobno bivanje. Mesto je bilo bogato in gospodarsko razvito. Gospodarska moc je bila vedno vezana na proizvodnjo in predelavo svile: se danes komske svilarne slovijo kot najboljse v sektorju svile v celem svetu.

Komska katedrala je ena najbolj ocarljivih iz dobe goticno-renesanse v Lombardiji. Zaceli so jo graditi ze v letu 1396, in z delom nadaljevali do leta 1600. V 18. stoletju so jo dokoncali z zgradnijo velike kupole, delo arhitekta Francesca Juvarra. Procelje, razdeljeno v tri dele z lizenami, okraseno z enoforami in z krasno rozeto, je polepsano tudi z kipi is 15. in 16. stoletja. Posebno privlacne za ogled so tudi kapelice ob strani glavnega uhoda, v njih vidimo kipe Plinija Starega in Plinija Mlajsega, oba zelo znana starorimska pisatelja, rojena v Komo. Ob strani katedrale stoji Broletto (1215) stari sedez komske obcine, v romansko-goticnem stilu. Ta stavba je okrasena z pasovi iz belega, sivega in rdecega marmorja in je obogatena z velikimi triforami; zraven si lahko ogledamo tudi obcinski stolp leta 1215.

Basilika Sv. Abbondija, izvira iz 11. stoletija in skupaj z cerkvijo Sv. Fedelija je ena med najbolj znamenitih spomenikov romanske umetnosti. Ta predstavlja najvisji izraz Komskih Magistrov kateri so adaptirali clunyjevsko, normansko in renansko arhitekturo v italijanski stil. Skromno procelje je okraseno z lokci in je razdeljeno v 5 delov z lezenami.

V notranjosti basilike vidimo globoki prezbiterij kateri se konca s polkrozno apsido; ta se razlikuje za enofore okrasene z krasnemi freskami iz polovice 14. stoletja katere prikazujejo Kristusovo zivljenje. Ob strani centralne ladije se dvigata dva enaka zvonika. Basilika Sv. Abondija predstavlja arhetip vse romanske umetnosti, italijanska in tuja, ker so prisotni vsi temelji tega stila, kateri je bil razsirjen po vsi Evropi od komskih arhitektov.

Komska basilika Sv. Fedelija (11./12. stoletja) je izraz izredne tehnicne in umetniske sposobnosti po kateri slovijo, v okviru romanske umetnosti, komski graditelji ("Magistri Comacini"), znani tudi izven Italije. Basilika Sv. Fedelija predstavlja nenavadno strukturo, originalni razvoj sheme starih mavzolejev in krstilnic: tloris je srecna kombinacija dveh shem: bazilikalna planimetrija in centralna.

Vse tri ladije se zdruzijo v eno samo telo z elipticnim tlorisom okrog katerega se razvija dvojna galerija z matroneji. Notranjost je obogatena z freskami, kipi, stiloforni levi, loki, stebri. Na procelju bazilike vidimo rozeto leta 1509 ob strani katere stoji romanski zvonik z biforami in triforami.

Questo sito fa uso di cookie.
Continuando la navigazione su questo sito web (quindi cliccando sul pulsante "PROSEGUI NELLA NAVIGAZIONE" o cliccando all'esterno di questa area) si autorizza l'impiego di cookie.
Per informazioni dettagliate sull'impiego dei cookie in questo sito web invitiamo a cliccare su "Maggiori informazioni".Qui è anche possibile revocare l'autorizzazione all'impiego di (alcuni) cookie presenti.

PROSEGUI NELLA NAVIGAZIONE

Grand Hotel Villa Serbelloni

Luxury Hotel in Bellagio (CO)


Book Now +39 031 950216