Book Now Booking on-line / Manage Booking
Book Now | Choose your Language | Subscribe to the Newsletter | | +39 031 950216
Grand Hotel Villa Serbelloni

Komo

Komo je sigurno jedan od najinteresantnijih gradova severne Italije. Razvijao se tomom vekova, u zelenoj dolini opasanoj brdima. Zadržao je do današnjih dana jedan veći deo rimske urbanističke strukture, opasan zidinama, koje su kroz vekove bile ojačane i uvećane.

Ovaj grad nam pruža jedinstvene umetničke lepote, po svom značaju, u istoriji umetnosti, ali takođe i jednu predivnu jezersku panoramu i urbani centar po meri današnjeg čoveka. Grad Komo je uvek bio bogat i moćan; oduvek je njegova snaga bila zasnovana na proizvodnji i preradi svile: još i danas svilare iz Koma predstavljaju sam vrh na polju sektora «svile» u svetskoj modi.

Pored Duoma se nalazi Broleto (1215.), staro sedište Opštine, u romansko-gotskom stilu. Dekorisan je pločama belog, sivog i crvenog mermera; obogaćen je serijom velikih trifora; pored je Opštinski toranj iz 1215. godine. Katedrala Duomo predstavlja jedan od najupečatljivijih izraza gotsko-renesanskong perioda u Lombardiji. Gradnja je započeta 1396. godine, a nastavljena tek 1600., i na kraju je okončana sa čudesnom kuplom iz osamnaestog veka, delo Frančeska Juvare. Fasada, iz tri dela sa vertikalnim ispustima, ukrašena monoforama i sjajnom rozetom, oživljena je skulpturama iz 15. i 16. veka.

Bazilika Sv. Abondia, koja potiče iz 11. veka, sa crkvom Sv. Fedele, predstavlja jedan od najznačajnijih spomenika romanske umetnosti. Ona zapravo predstavlja najveći rezultat koji su postigli “Majstori iz Koma” u prilagođavanju klunijanske, normanske i rajnske arhitekture italijanskoj tradiciji. Ova bazilika ima dva tornja sa zvonicima, u skladu sa kanonima severne Evrope, na drugoj i četvrtoj absidi.

Unutrašnjost predstavlja dubok prezbiterijum koji se završava u polukružnoj absidi; a nju karakterišu sjajno dekorisane monofore sa freskama iz sredine 14. veka, sa scenama iz “Hristovog života”. Sa strana glavnog broda dižu se dva identična zvonika. Bazilika Sv. Abondio predstavlja arhetip sveokupne romanske umetnosti, italijanske i strane; upravo, predstavlja fundamentalne obrasce ovog stila, koji su zatim arhitekte iz Koma prenele po celoj Evropi toga vremena.

Bazilika Sv. Fedele (iz 11./12. veka), u Komu, predstavlja izraz izuzetne tehničke i umetničke bravure u romanskom stilu, po kojoj su bili poznati “Majstori iz Koma i van granica Italije. Bazilika Sv. Fedele predstavlja jedinstvenu strukturu, originalan razvoj šeme antičkih mauzoleja i baptisterija: osnovu čini dobra kombinacija planimetrijske šeme bazilike sa šemom centralnog sistema.

Najzanimljiviji deo bazilike je absida sa elegantnom lođom. Tri broda se, zapravo, stapaju u jedno telo eliptične osnove oko koje kruži dupla galerija sa matronejima. Unutrašnjost je obogaćena freskama, skulpturama, lavovima stilofori i lukovima. Na fasadi bazilike nalazi se rozeta iz 1509. godine i pored nje se nalazi romanski zvonik sa dva ili sa tri otvora za svetlo.

Questo sito fa uso di cookie.
Continuando la navigazione su questo sito web (quindi cliccando sul pulsante "PROSEGUI NELLA NAVIGAZIONE" o cliccando all'esterno di questa area) si autorizza l'impiego di cookie.
Per informazioni dettagliate sull'impiego dei cookie in questo sito web invitiamo a cliccare su "Maggiori informazioni".Qui è anche possibile revocare l'autorizzazione all'impiego di (alcuni) cookie presenti.

PROSEGUI NELLA NAVIGAZIONE

Grand Hotel Villa Serbelloni

Luxury Hotel in Bellagio (CO)


Book Now +39 031 950216